НАЧАЛО

 

 

 

 

инж.Иван Велин Управител на "ТРАНС БИЛД" ЕООД

ТРАНС БИЛД” ЕООД е специализирано дружество за комплексно строителство на сгради и съоръжения (промишлено  и гражданско), комунално-битово и инфраструктурно строителство, както и за ремонтни и довършителни работи. С наличната си собствена механизация и автомобили дружеството изпълнява различни по характер и сложност инженерни обекти и съоръжения.Не малка част от дейността заемат обекти за интериорни и екстериорни ремонтно-строителни работи, реставрационни и консервационни видове дейности, хидроизолационна и антикорозийна защита на сгради и съоръжения.

„ТРАНС БИЛД” ЕООД е строителна компания с район на действие гр.София и Софийска област с офиси в гр. София и в гр. Пирдоп. Разполага със собствена строителна  механизация, бетонов възел  и автопарк, складова и ремонтната база.
На строителния пазар “ТРАНС БИЛД” ЕООД  се появява през 2006 година.
За  периода на своето съществуване дружеството се развива с бързи темпове, като значително увеличи своите клиенти и материална база и капитал.
Най-ценния капитал на дружеството е квалифицирания  ръководен и изпълнителски състав с който дружеството разполага. Основния менажерски   и изпълнителски състав е с богат професионален опит, преминал през обектите  на Строителните войски и ДП „Строителство и възстановяване”  и набирал опит по  обекти от местно и национално значение.
Стремежът на „ТРАНС БИЛД” ЕООД е към непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите услуги и съобразяване с новостите в бранша.
Доказателство за това, е че дружеството е вписано  в Централния професионален регистър на строителя и притежава: 

 В дружеството са  разработени, внедрени и се поддържат  ефективни системи за:

  • управление на качеството, съгласно   международния стандарт EN ISO 9001:2008;
  • управление на околната среда,  съгласно   международния стандарт EN ISO 14001:2004;
  •  управление  на здравето и безопасността  при работа съгласно   международния стандарт BS OHSAS 18001:2007.

    Клиентите оценяват професионализма, коректността и доброто отношение и не се колебаят да ползват многократно услугите на „ТРАНС БИЛД” ЕООД, поради гарантирано качество, стриктно придържане към съгласуваните план-графици на работа, прецизност и качеството при осъществяване на проектите.


 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ